Type
Book
Author(s)
Simas Sužiedélis
Date
78/1970
Publisher
Juozas Kapočius
Pub place
Boston, MA.