Type
Book
Author(s)
Andrzej Strumiłło, Izabela Korybut-Daszkiewicz, Zdzisław Dudek
Date
2008
Publisher
Fundacja Pogranicze, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
Pub place
Sejny
ISBN-10
836138832X
ISBN-13
9788361388326